Antwerps Architecten Atelier
Lange lobroekstraat 201, 2060 Antwerpen
+32 3 226 37 32, info@architectenatelier.be

Westfront WW 1

Bezoekerscentrum

2011
Kustweg/Sluizen
Nieuwpoort
Stad Nieuwpoort
Het betreft een allesomvattende opdracht bestaande uit de restauratie van het Koning Albert 1-monument, de bouw en inrichting van ee nbezoekerscentrum, de buitenaanleg en de bouw van een sportschietclub. Het bezoekerscentrum als gebouw wil zich bescheiden opstellen t.o.v. het monument. Het situeert zich in de sokkel van het monument en staat ten dienste van de herdenking van WW1. De nagestreefde eigenschappen zijn een helder en duidelijk gebruik, flexibiliteit, een open en serene ervaring, circulatie en materialisatie. Het monument leest zich als een assenstelsel: noord-zuidas en oost-westas. Op de kruising bevindt zich een cirkel met het ruiterstandbeeld centraal geplaatst. Het bezoekerscentrum zet deze duidelijke en krachtige uitdrukking verder. De integratie van het bezoekerscentrum op de site gebeurt met groot respect voor het monument en het authentieke karakter van het landschap. Vanuit het bezoekerscentrum is er een direct uitzicht over het sluizencomplex en deze link wordt versterkt. Bovendien wordt het bezoekerscentrum op een evidente manier verbonden met het monument.
Vochtbestrijding
expertise vochtbestrijding
Akoestiek
Restauratie
expertise restauratie en herbruikbaarheid van monumenten
Interieur
expertise interieur