Antwerps Architecten Atelier
AAA
DeRede1.jpg

De Rede

‘De Rede’ is een van onze oudste projecten, maar is desalniettemin één van de iconische gebouwen te vinden aan de Antwerpse kaaien. Een van de uitgangspunten van het project was om de harmonie met de stedelijke structuur van deze plek te eren.

DeRede1.jpg

DE REDE

NIEUWBOUW APPARTEMENTSGEBOUW EN HANDELSRUIMTE

INFO


2000

Ernest Van Dijckkaai 5/7

2000 Antwerpen

Trade NV


De voorgevel van de appartementen hebben terrassen en worden voorzien van dynamische zonneweringen.

De voorgevel van de appartementen hebben terrassen en worden voorzien van dynamische zonneweringen.

BESCHRIJVING

‘De Rede’ is een van onze oudste projecten, maar is nog steeds een van de iconische gebouwen te vinden aan de Antwerpse kaaien. De site bevind zich tegenover het iconische Steen, het oudst bewaarde gebouw van Antwerpen, en naast het Willem Ogierplein, een unieke vide door het niveauverschil met de kaai van meer dan drie meter. Op deze manier is het plein het getuige van de destijds bruusk afgesneden oude stadskern. Een van de uitgangspunten van het project was om de harmonie met de stedelijke structuur van deze plek te eren. Om de omringende kwaliteiten zo goed mogelijk te behouden en in de kijker te zetten, verbeterden we de verblijfskwaliteit van het plein. De bestaande trappen werden hiervoor weggehaald, waarna er aan de kop van het plein, onder het gebouw, nieuwe trappen werden gevormd. Deze vormen een logisch verlengstuk van het achterliggend stratenpatroon.   

Het hoofdgebouw langs de Scheldekant richt zich op de kaaien en het water. Om het recreatieve gevoel te optimaliseren, werden deze appartementen voorzien van doorlopende terrassen die de hoek vor­men met het Willem Ogierplein. De horizontale opbouw wordt op enkele plaatsen doorbro­ken ter hoogte van de duplex-appartementen, waardoor een verticaal accent ontstaat. In de gevelopbouw hebben we een systeem ontworpen van individueel regelbare zon­neweringen. De posities van deze zonneweringen zal af­hankelijk zijn van de gebruikers en dus constant wisselen. Dit speelse element vormt een dynamisch evenwicht met de strenge, eerder zakelijke opbouw van de horizontale structuur van de terrassen zelf. Het gebouw zelf fungeert als toegangspoort voor het voetgangersverkeer naar de oude binnenstad. Door het wegnemen van de bestaande trappenpartijen komt de rand van het plein over zijn ganse lengte ter beschikking voor wandelaars, toeristen, verblijf en horeca.

Daarnaast moest De Rede ook in harmonie met de achterliggende binnenstad ontworpen worden. Er werden enkele maatregelen genomen om de begrenzing van het gebied en het binnenplein te verzachten. Zo werd de nieuwe bebouwing teruggetrokken ten opzichte van de bouwlijn en werd er een handelsruimte op de begane grond voorzien, dat nu functioneert als Museum De Reede. Ten slotte werden er op de verschillende verdiepingen uitsparingen gemaakt die als terrassen functioneren. De ronde buitenwand zorgt voor een continue begeleiding onder de voorbouw door naar de kaai, wat zorgt voor een kruispunt voor voetgangersverkeer. Zo levert het gebouw een bijdrage tot de kwaliteiten van de oude stadskern. Voor de afwerking van de achterzijde werd gekozen voor vrij gesloten bakstenen gevels, zoals die te zien zijn in de bestaande omringende gebouwen.

Doorgang langs de afgeronde zijkant van De Rede (Willem Ogierplein).

Doorgang langs de afgeronde zijkant van De Rede (Willem Ogierplein).

Het dakterras van De Rede.

Het dakterras van De Rede.

Nachtbeeld van het verlichte appartementsgebouw.

Nachtbeeld van het verlichte appartementsgebouw.

Interieurbeeld van de traphal.

Interieurbeeld van de traphal.

De ondergrondse parking van De Rede

De ondergrondse parking van De Rede