Antwerps Architecten Atelier
AAA
expertise3_aaa.png

EXPERTISE

EXPERTISE

expertise3_aaa.png

Doorheen het 30-jarig bestaan vergaarde Antwerps Architecten Atelier kennis, ervaring en know-how op verschillende architectuur-gerelateerde vlakken. Deze expertise wordt als gevolg toegepast in elke ontwerpopdracht en vormt een essentieel element in het ontwerpproces.

In de eerste fase trachten we zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de situering en stedenbouwkundige randvoorwaarden, de vraag van de opdrachtgever, het programma, specifieke knelpunten, het budget en het tijdschema. De analyse van deze informatie verschaft inzicht in de aard van de opgave en stelt ons ontwerpteam in staat heldere en kwalitatieve doelstellingen te formuleren op stedenbouwkundig, architectonisch, klimaattechnisch en bouwtechnisch gebied. Uitgaande van deze doelstellingen wordt het concept ontwikkeld en uitgewerkt. Dit concept dient een gestructureerd geheel te zijn, waarin de vooropgestelde doelstellingen op een verantwoorde wijze terug te vinden zijn.

Het gebouw wordt steeds ontwikkeld in directe samenwerking met de leden van het ontwerpteam, de klant en de beoogde gebruikers. Het concept en het masterplan worden zo een structureel en samenhangend ontwerp dat alle vraagstukken inzake expertise (restauratie, techniek, akoestiek, vocht, efficiëntie,...) op een logische en duurzame manier oplost. Dit concept dient een gestructureerd geheel te zijn, waarin de vooropgestelde doelstellingen op een verantwoorde wijze terug te vinden zijn. Het gebouw wordt steeds ontwikkeld in directe samenwerking met de leden van het ontwerpteam, de klant en de beoogde gebruikers. Het concept en het masterplan worden zo een structureel en samenhangend ontwerp dat alle vraagstukken inzake expertise (restauratie, techniek, akoestiek, vocht, efficiëntie,...) op een logische en duurzame manier oplost.


 
Westfront_013.jpg

ERFGOED

Antwerps Architecten Atelier heeft een duidelijke passie voor erfgoed. Het logo ‘AAA’ is immers gebaseerd op het lettertype van het ondertussen Unesco werelderfgoed geworden Plantin Moretus-museum.

Als sinds de oprichting houdt het atelier zich bezig met zeer diverse erfgoedopdrachten. Daarbij worden grondige bouwhistorische studies uitgevoerd, waarbij de verschillende kwaliteiten van het geheel wordt geïnventariseerd en gevalideerd voor een op maat gemaakte restauratie. Afhankelijk van de opdracht zoeken we daarbij steeds een gepaste herbestemming of eigentijdse architectuur. Eveneens begeleiden wij eigenaars in het onderhoud van hun patrimonium door het geven van advies op de recentste wetgevingen en het opstellen van beheersplannen voor hun monument. Door jaren aan ervaring bezit AAA uitgebreide erfgoedrestauratie-expertise, van voorstudies, bestemming-studies, het gedetailleerd uittekenen en/of 3D-modelleren tot het opvolgen van de werven met erfgoedspecifieke details.

PROJECTEN: Westfront | Aquarium | ‘t schaliken | Woning dekoning

 
Westfront_05.jpg
 
SCHALIKEN-HERENTALS-10.jpg
 
08_Aspen_Staal-constructie.jpg

INTERIEUR

Architectuur wordt binnen AAA bekeken als het totaalconcept. Interieur en exterieur zijn moeilijk van elkaar te scheiden wanneer men één visie probeert door te voeren bij het ontwerpen van een gebouw. Interieurontwerp is daarom bijna altijd een onderdeel van de opdrachten van AAA, zodat dit, samen met de exterieur, een complementair geheel kan vormen.

Om niet enkel afhankelijk te zijn van bestaand meubilair, worden meubelstukken en interieurconcepten vaak binnenshuis ontworpen en uitgewerkt door een interieurarchitecte en twee productontwikkelaars in dienst van het architectenatelier.

PROJECTEN: Westfront I Woning M I Apotheek krols I Woning Imans

 

AKOESTIEK

De akoestische studie van een gebouw wordt als noodzaak beschouwd om een goed ontwerp tot stand te brengen. Antwerps Architecten Atelier heeft ruime expertise in het ontwerpen en verbouwen van theaters zoals De Zuiderkroon (Antwerpen), ’t Schaliken (Herentals), Ciné City (Nieuwpoort) en het renoveren van theaters te Boom en Beveren. Andere voorbeelden zijn kleuterschool KS33 te Antwerpen en een aula voor 120 cursisten voor het Provinciaal Veiligheidsinstituut van West-Vlaanderen te Zedelgem.

Onze kennis van akoestiek wordt voortdurend toegepast in atypische ontwerpopdrachten. Zo konden we bij de restauratie van het historisch aquarium in de Zoo van Antwerpen met enkele doordachte ingrepen de nagalm met meer dan 60% terugdringen. In de leefruimten van de nieuwe brandweerkazernes op de terreinen van Brussels Airport zijn opstijgende vliegtuigen onhoorbaar met behulp van een doorgedreven box-in-box concept, en dit terwijl het gebouw zich op 300 m van de startbaan bevind.

PROJECTEN: Zuiderkroon | ‘t schaliken | Aquarium | Brandweer zaventem

 

STABILITEIT

Antwerps Architecten Atelier heeft reeds vele stabiliteitstechnische projecten uitgevoerd in nauwe samenwerking met diverse studiebureau’s. Zo werden er onder andere grote overspanningen gerealiseerd in de skipiste Aspen te Wilrijk en de brandweerkazernes van Brussels Airport. De kantoren van SDM werden grotendeels in overkraging uitgevoerd om de slechte draagkracht van de ondergrond op te vangen. Bij de bouw van het bezoekerscentrum Westfront te Nieuwpoort onder het monument van koning Albert-1 was, naast het stabiliseren van de structuur, de restauratiewaarde een grote uitdaging.

Om tot een goede integratie van stabiliteit in het ontwerp te komen werd ons team sinds 2019 versterkt met een in-huis ingenieur stabiliteit.

PROJECTEN: ASPEN Skipiste I SDM I WESTFRONT

 
AAA_visualisatie_render_stkw_1

VISUALISATIE

Om de opdrachtgever vlot te bedienen en begeleiden tijdens het ontwerpproces, is het belangrijk om nieuwe ideeën en concepten helder te communiceren. Daarom beschikt AAA over een productontwikkelaar/grafisch vormgever, gespecialiseerd in het creëren van prachtige interieur en exterieur-beelden. Dit gebeurt aan de hand van 3D-modellen die digitaal worden uitgetekend. Op deze manier krijgen klanten sneller een duidelijk beeld van het beoogde eindresultaat, zonder dat ze in staat moeten zijn plannen en schetsen te lezen.

Daarnaast is het produceren van professionele 3D-visualisaties, geschikt als verkoopsbeelden of promotiemateriaal, ook een aparte service die Antwerps Architecten Atelier aanbiedt.