Antwerps Architecten Atelier
AAA

EXPERTISES

Expertise is een onderdeel van de ontwerpopgave die wordt opgestart met een multidisciplinaire analyse van de opdracht. In de eerste fase trachten we zoveel mogelijk informatie te verzamelen over: de situering en stedenbouwkundige randvoorwaarden, de vraag van de opdrachtgever, de bestemming, het programma, specifieke problemen waarbij expertise nodig is, het budget en het tijdschema voor realisatie. De analyse van deze informatie moet inzicht verschaffen in de aard van de opgave en moet het ontwerpteam in staat stellen heldere kwalitatieve doelstellingen te formuleren op stedenbouwkundig, architectonisch, klimaattechnisch en bouwtechnisch gebied. Uitgaande van deze doelstellingen wordt een gebouw(concept) ontwikkeld. Dit concept dient een gestructureerd geheel te zijn waarin de verschillende doelstellingen op een verantwoorde wijze terug te vinden zijn. Het gebouw wordt steeds ontwikkeld in directe samenwerking met de leden van het ontwerpteam, zodat het masterplan een structureel en samenhangend ontwerp wordt dat alle vraagstukken inzake expertise (restauratie, techniek, akoestiek, vocht, etc.) op logische en duurzame manier oplost.