Antwerps Architecten Atelier
AAA

EXPERTISES

EXPERTISES

Expertise is een essentieel onderdeel van de ontwerpopgave dat wordt opgestart met een multidisciplinaire analyse van de opdracht. In de eerste fase trachten we zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de situering en stedenbouwkundige randvoorwaarden, de vraag van de opdrachtgever, het programma, specifieke problemen en/of knelpunten, het budget en het tijdschema voor realisatie. De analyse van deze informatie verschaft inzicht in de aard van de opgave en stelt ons ontwerpteam in staat heldere en kwalitatieve doelstellingen te formuleren op stedenbouwkundig, architectonisch, klimaattechnisch en bouwtechnisch gebied. Uitgaande van deze doelstellingen wordt het concept ontwikkeld en uitgewerkt.

Dit concept dient een gestructureerd geheel te zijn waarin de vooropgestelde doelstellingen op een verantwoorde wijze terug te vinden zijn. Het gebouw wordt steeds ontwikkeld in directe samenwerking met de leden van het ontwerpteam, de klant(en) en de beoogde gebruikers. Het concept en het masterplan worden zo een structureel en samenhangend ontwerp dat alle vraagstukken inzake expertise (restauratie, techniek, akoestiek, vocht, efficiëntie etc.) op logische en duurzame manier oplost.


 

RESTAURATIE

Antwerps Architecten Atelier heeft reeds diverse restauratieopdrachten uitgevoerd waaronder het Albert I monument te Nieuwpoort, het oude aquarium van de Zoo van Antwerpen, de stadsbrouwerij van Herentals en diverse gevelrestauraties te Antwerpen. In 2008 wonnen we de Monumenten en Welstandsprijs met de restauratie en renovatie van een oude boerderij gelegen in de stad Antwerpen. Dit gebouw stond voor 1900 nog in een open landschap en werd door de stadsuitbreiding van begin 20ste eeuw dichtgebouwd. Het gebouw is thans de privé woning van de zaakvoerder, Bruno Dekoning.

Ons team telt een gepassioneerde erfgoedzorger die instaat voor de opmaak van de beheersplannen en de opvolging van onze restauratieprojecten.

PROJECTEN: Westfront | Aquarium | ‘t schaliken | Woning dekoning

 
Westfront_013.jpg
 
Westfront_05.jpg
 

AKOESTIEK

De akoestische studie van een gebouw beschouwen wij als een noodzaak om een goed ontwerp tot stand te brengen. Antwerps Architecten Atelier heeft een ruime expertise in het ontwerpen en verbouwen van theaters zoals De Zuiderkroon (Antwerpen), ’t Schaliken (Herentals), Ciné City (Nieuwpoort) en het renoveren van theaters te Boom en Beveren. Andere voorbeelden zijn kleuterschool KS33 en een aula voor 120 cursisten voor het provinciaal veiligheidsinstituut van West-Vlaanderen te Zedelgem.

Onze kennis van akoestiek passen we voortdurend toe in atypische ontwerpopdrachten. Zo konden we met de restauratie van het historisch aquarium in de Zoo van Antwerpen met enkele doordachte ingrepen de nagalm met meer dan 60% terugdringen. In de leefruimten van de nieuwe brandweer-kazernes op de terreinen van Brussels Airport zijn opstijgende vliegtuigen onhoorbaar met behulp van een doorgedreven box-in-box concept, en dit terwijl het gebouw zich op 300 m van de startbaan bevind.

PROJECTEN: Zuiderkroon | ‘t schaliken | Aquarium | Brandweer zaventem

 
08_Aspen_Staal-constructie.jpg

INTERIEUR

Wij bekijken architectuur als een totaalconcept waarbij interieur en exterieur steeds een complementair geheel vormen. Door onze visie door te trekken in beide aspecten, In zo goed als al onze projecten is het interieur deel van de opdracht geweest. Om een samenhangend geheel te vormen worden meubels en interieurconcepten vaak ‘in huis’ ontworpen door onze interieurarchitecte en twee productontwikkelaars.

PROJECTEN: Westfront I Woning M I Apotheek krols I Woning Imans

 
SCHALIKEN-HERENTALS-10.jpg
 

STABILITEIT

Antwerps Architecten Atelier heeft reeds vele stabiliteitstechnische projecten uitgevoerd in nauwe samenwerking met diverse studiebureau’s. Zo werden er onder andere grote overspanningen gerealiseerd in de skipiste Aspen te Wilrijk en de brandweerkazernes van Brussels Airport. De kantoren van SDM werden grotendeels in overkraging uitgevoerd om de slechte draagkracht van de ondergrond op te vangen. Bij de bouw van het bezoekerscentrum Westfront te Nieuwpoort onder het monument van koning Albert-1 was, naast het stabiliseren van de structuur, de restauratiewaarde een grote uitdaging.

Om tot een goede integratie van stabiliteit in het ontwerp te komen werd ons team sinds 2019 versterkt met een in-huis ingenieur stabiliteit.

PROJECTEN: ASPEN Skipiste I SDM I WESTFRONT